Odpowiedzi

2009-04-04T14:05:06+02:00
Uważam, że największy wkład w budowę państwowości polskiej wniósł Kazimierz Wielki.
Po pierwsze dbał o obronność kraju. Otaczał maista murami oraz budował nowe zamki.
Po drugie interesował się oświatą państwa Polskiego. Założył Akademię Krakowską w 1364r. co znacznie umożliwiło edukację średniowiecznej młodzierzy.
Był bardzo dobrym władcą wobec podanych. Założył wiele wsi i miast a poza tym zakończył samowolę rycerską wobec kmieci, którą zawarł w prawie.
Prowadził także bardzo dobrą i skuteczną politykę wewnętrzą a także zagraniczną.
Zwiększył również terytorium Królestwa Polskiego.
Kazimierza Wielkiego, który "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną" możemy uznać za jednego z najlepiej rządzących władców Polski w okresie średniowiecza.