Odpowiedzi

2010-01-08T18:37:01+01:00
Zbiornik ma kształt walca z obu stron zakończonego półkulami. Oblicz ile litrów płynu wypełni ten zbiornik, jeśli pole powierzchni całkowitej zbiornika jest równe 3π m², a wysokość walca jest równa 2 metry.
H=2m
Pc=3π m²
Pc=Pkuli+Pb walca
Pc=4Πr²+2ΠrH
3π=4Πr²+2Πr*2
3π=4Πr²+4Πr /:Π
4r²+4r -3=0
Δ=16+48=64, √Δ=8
r=1/2 m , drugi pierwiastek odpada, bo jest ujemny

V=Πr²H+4/3Πr³
V=Π*(1/2)²*2+4/3 Π*(1/2)³
V=Π*1/4*2+4/3 Π*1/8
V=Π*1/2+1/3 Π*1/2
V=4/6Π
V=2/3Π m³
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T18:37:13+01:00
H-wysokosc
pc-pole całkowite
r-promien
v-objetosc

h = 2m
pc = 3π m²
Pc = Pole kuli+Pole b walca
Pc = 4πr² + 2πrH
3π = 4πr²+2πr*2
3π = 4πr² + 4πr /:π
4r² + 4r -3 = 0
r = 16 + 48 = 64 √r = 8
r = 1/2 m

V = πr²H+4/3πr³
V = π*(1/2)²*2+4/3 π*(1/2)³
V = π*1/4*2+4/3 π*1/8
V = π*1/2+1/3 π*1/2
V = 4/6π
V = 2/3π m³
4 5 4