1. Jak najczęściej ludzie porozumiewają się między sobą ?
2 . W jaki sposób Bog kieruje do nas swoje słowo ?
3 . Jak nazywa się osoba czytająca czytania ?
4 . Kto może podczas liturgii słowa czytać Ewangelię?
5 . Z czego wybieraz się teksty do pierwszego czytania ?
6. Jakim wezwaniem kończy się pierwsze i drugie czytanie ?
7. Jaki śpiew wprowadza nas w Ewangelię ?
8. Która część lituturgii słowa jest odpowiedzią na czytanie pierwsze ?
9. Jak nazywa się liturgiczne wyznanie wiary ?

2

Odpowiedzi

2010-01-08T18:36:56+01:00
1.Słowami
2.Dobrem
3.Czytelnik
4.Kapłan
5.nie wiem
6.nie wiem
7.Pieśń
8.nie wiem
9.nie wiem
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T18:43:13+01:00
1.Słowami
2.Przez Pismo święte
3.Lektor
4.Ksiądz
5.Chyba ze Starego testamentu
6.Oto Słowo Boże
7.Alleluja
9.Wierzę w Boga