1. Jak możemy inaczej nazwać Pismo Święte ? - podaj 3 propozycje
2. Wyjaśnij następującą nazwę Pisma Świętego - ''List Boga do Ludzi''
3. Co to jest liturgia słowa ?
4. Co to jest lekcjonarz?
5. Z czego wybiera się teksty do drugiego czytania ?
6. Co oznacza słowo ''Alleluja''
7. W czasie której części liturgii słowa przyjmujemy postawę stojącą ?
8. Jak należy się zachować podczas słuchania słowa Bożego ?
9. Jakimi słowami kończymy poszczególne intencje w modlitwie wiernych ?
10. W jakim okresie liturgicznym nie śpiewamy ''Alleluja"" ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T18:46:32+01:00
1,Księga Życia, Słowo Boga Biblia
2, Jest to słowo kierowane do ludzi od Boga. Zostalo ono napisane przez autorów natchnionych Duchem Świętym
3,Liturgia słowa jest to część liturgi w czasie której słuchamy Słowa Bożego(czytania psalm Ewangelia) a także HOMILII, KAZANIA
4,Lekcjonarz to księga zawierająca Słowo Boże na dany dzień w odpowiednim okresie liturgicznym
5,Drugie czytanie jest wybierane z tekstów Nowego Testamentu
6, jest to zwrot wychwalający Boga
7,Postawę stojącą przyjmujemy, gdzy odczytywana jest Ewangelia
8,Należy zachować skupienie , powagę aby w pełni wsłuchać się w Slowo Boże
9,Na wezwanie lektora Ciebie prosimy odpowiadamy Wysłuchaj nas Panie
10,w okresie Wielkiego Postu
11 4 11