Zad.1Podwojony sześcian liczby k zmniejszony o 4 zapiszemy:
A)2k³-4 b)2k³+4 c) (2k)³+4 d) (2k)³-4
zad.2Pani jola była w 8 krajach a pan Zbyszek w 15, pani jola widziała 3 kraje ktorych nie widział pan Zbyszek. Ile jest krajów ktore widział pan Zbyszek a nie widziała pni Jola?
a) 3 b)5 c) 10 d) 15
zad.3 zamien na ułąmek zwykły 19,(96)
a)19 ³¹₃₃ b) 19,97 c) jest to liczba niewymierna d) 19³²₃₃
zad 4 gdy od liczby 3√32 odejmiemy liczbę 4√18 to otrzymamy:
a) 0 b) -√14 c)7√2 d)√18
to są na abcd więc łatwiejsze mam nadzieje
proszę o odzpowiedzi:)
nie musi być napisane rozwiązanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T19:41:33+01:00