Odpowiedzi

2010-01-08T19:34:16+01:00
Oznaczenia jak w załączniku.
Typowe zadanie za zastosowanie twierdzenia Talesa :)
Wiemy, że proste AC i DE są równoległe, zatem:
BD/DE=AB/AC, czyli
3/x=5/9 a stąd x=3*9/5=27/5
Podobnie wyliczamy wartość y:
BE/BC=BD/AB, czyli
y/6=3/5 zatem y=3*6/5=18/5
Wiemy również, że y+z=6, czyli z=6-y=(30/5)-(18/5)=12/5
Obwód trapezu wynosi
Ob=9+2+x+z=11+27/5+12/5=11+39/5=(55+39)/5=94/5