Napisz tylko jak się czyta (wymawia) po niemiecku. Możliwe że źle napisałam nazwy po niemiecku więc można mnie poprawić jak ktoś umie. Dziękuje bardzooo

liczebniki od 1-20
20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000
januar styczeń
febuar luty
marz marzec
april kwiecień
mai maj
juni czerwiec
juli lipiec
august sierpień
september wrzesień
oktober październik
norember listopad
dezember grudzień
der Montag poniedziałek
der Dienstag wtorek
der Mittuoch środa
der Donnerstag czwartek
der Freitag piątek
der Samstag sobota
der Sonntag niedziela
vot czerwony
blau niebieski
xiolett fioletowy
gelb żółty
rose różowy
sunen czarny
braun brązowy
grun zielony
weiB biały
gran szary
Lubię oglądać telewizję i słuchać muzyki.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-08T18:55:18+01:00
1- [jak sie czyta podaje] ajns
2- cwaj
3- draj
4-fija
5- fynf
6- zechs
7-ziben
8-acht
9- nojn
10- cejn
11- elf
12- cwylf
13-drajcejn
14-fijacejn
15-fynfcejn
16-zechcejn
17-zibcejn
18-achtcejn
19-nojncejn
20-cwancyś
30-drajsyś
40-fijacyś
50-fynfcyś
60-zechcyś
70-siebcyś
80-achtcyś
90-nojncyś
100- hundert [ lub ajn hundert ]

januar, februar, marz, april, mai, juni, juli [j jako j, a nie jako dż] , agust, zeptember, oktober, NOWEMBER sie czyta i pisze sie przez V , dezember.

der Montag, der Dinstag, der Mitwoch, der Donerstag, der Frajtag, der Zamztag[ te drugie z tak slabiej prawie jak s] , der Zontag

reszte sie prawie normlanie czyta oprocz ' s' sie jako z czyta, -sp, -sch sie czyta szp, sz -B te takie oznacza 2 s, ale sie czyta 1 s

Ich mag betrachten TV und hören Musik. [ Iś mag betrachten tv und hyren Muzik]
2010-01-08T20:06:59+01:00
Liczebniki od 1-20
1 - ain
2- cwaj
3- draj
4 - fia
5 - fynf
6 - zechs
7 - ziben
8 - acht
9 - nojn
10- zejn
11 - elf
12-cwylf
13- drajcejn
14 - fiacejn
15 - fynfcejn
16 - zechcejn
17 - zibcejn
18- achtcejn
19 - nojncejn
20 - cwanciś
30 - drajcyś
40 - fiercyś
50 - fynfcyś
60 - zechcyś
70 - zibcyś
80 - achtcyś
90 - nojncyś
100 - hundert


januar styczeń - januar
februar luty februar
marz marzec marc
april kwiecień april
mai maj maj
juni czerwiec jun
juli lipiec juli
august sierpień august
september wrzesień september
oktober październik oktober
norember listopad nowember
dezember grudzień december
der Montag poniedziałek montag
der Dienstag wtorek dinstag
der Mittuoch środa mitwoch
der Donnerstag czwartek donerstag
der Freitag piątek frajtak
der Samstag sobota zamstag
der Sonntag niedziela zontag
vot czerwony rot
blau niebieski blał
xiolett fioletowy fiolet
gelb żółty gelb
rose różowy rołs
sunen czarny chyba schwarz, a nie sunen
braun brązowy brałn
grun zielony gryn
weiB biały wais
gran szary gran
Lubię oglądać telewizję i słuchać muzyki.
Iś mag fern zejen und mjuzik hyren.
Ich mag fern sehen und Musik ho"ren.