Odpowiedzi

2010-01-08T18:53:12+01:00
W Polsce nie umilkły jeszcze walki kampanii wrześniowej gdy zaczęto organizować polskie oddziały poza krajem. Rząd RP na uchodźstwie, który powstał w Paryżu, za główne zadanie uznał kontynuowanie walki u boku sojuszników i przystąpił do tworzenia Wojska Polskiego we Francji. Taki był początek Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie, które walczyły do maja 1945 r. na trzech teatrach wojennych: zachodnioeuropejskim (w 1940 i 1944-1945 r.), północnoeuropejskim (1940) i śródziemnomorskim (w Afryce Płn. w 1940-1942 i we Włoszech w 1944-1945 r.). Pierwszym Naczelnym Wodzem był gen. Władysław Sikorski, równocześnie premier rządu RP. Po jego śmierci (w lipcu 1943 r.) stanowisko to objął gen. Kazimierz Sosnkowski, odwołany we wrześniu 1944 r. Po nim mianowano gen. Tadeusza Komorowskiego, Komendanta Głównego AK, który po klęsce Powstania Warszawskiego znalazł się w niemieckiej niewoli.
4 1 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T19:41:09+01:00
Po klęsce kampanii wrześniowej żołnierze nie złożyli broni. Starali się oni przebijać w kierunku granic z Węgrami lub Rumunią, skąd mieli by być przetransportowani do Francji. Naczelne władze, które już na początku kampanii wrześniowej udały się pod granicę rumuńską i które przekroczyły ją z 17 na 18 września 1939 roku zostały internowane. Prezydent Mościcki na mocy konstytucji z roku 1935 na swojego następcę wybrał z początku gen. Bolesława Wieniawę - Długoszewskiego, lecz wobec sprzeciwu rządu we Francji ostatecznie nowym prezydentem na uchodźstwie został Władysław Raczkiewicz. Premierem zaś został gen. Władysław Sikorski, który objął również funkcję Naczelnego Wodza. Już z samego początku rząd polski przystąpił do formowania nowych jednostek wojskowych, które jak się potem okazało walczyły zarówno o niepodległość Polski, ale także o wolność dla całej Europy i Świata. Wojska polskie walczyły na różnych frontach świata. I tak, np. w roku 1940, Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich pod dowództwem Zygmunta Szyszko - Bohusza walczyła w obronie Narwiku. We Francji udział w walkach brały: 1 Dywizja Grenadierów gen. Bronisława Ducha, 10 Brygada Kawalerii Pancernej gen. Stanisława Maczka, 2 Dywizja Strzelców Pieszych gen. Bronisława Prugar - Ketlinga, w "bitwie o Anglię" udział brały dywizjony polskie w tym słynne dywizjony myśliwskie 302 i 303 oraz dywizjony bombowe 300 i 301. W Afryce i na Bliskim Wschodzie: Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich gen. Stanisława Kopańskiego w obronie Tobruku. Podczas kampanii we Włoszech udział brał 2 Korpus Polski gen. Władysława Andersa, który wsławił się zdobyciem wzgórza Monte Cassino w 1944 roku. Podczas lądowania aliantów w Normandii również nie zabrakło polskich żołnierzy. W walkach na II froncie udział brali: 1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka w bitwie pod Falaise oraz w wyzwalaniu Bredy, Ypres, Gandawy i kończąc swój szlak bojowy w Wilhelmshaven. W bitwie pod Arnhem udział brała 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Stanisława Sosabowskiego.
1 1 1