Ułóż chronologicznie następujące zdania: 1. Bóg powołuje Mojżesza i wyprowadza lud wybrany z niewoli egipskiej.
2.Kościół dzisiaj- my, klasa I a Gimnazjum w Ustce.
3. Bóg działa w Kościele, prowadząc nowy lud Boży do siebie.
4.Ludzie odwracają się od Boga (grzech pierworodny).
5. Bóg zawiera na górze Synaj przymierze z ludem wybranym.
6.Ewangelie zostają spisane. Powstają także inne pisma Nowego Testamentu.
7.Jezus Zmartwychwstaje.
8.Bóg stwarza niebo i ziemię, a na niej człowieka.
9.Jezus ponosi śmierć krzyżową (ofiara krwawa).
10. Jezus przyjmuje od Jana chrzest w Jordanie i zostaje namaszczony Duchem Świętym.
11.Apostołowie otrzymują Ducha Świętego: Kościół zostaje ukazany światu.
12.Jezus ustanawia Eucharystie. (ofiara bezkrwawa).
13.Bóg objawia się Abramowi i powołuje go uczniom, by rozpocząć dzieło zbawienia.
14.Chrystus ukazuje się kobietom oraz uczniom, a potem wstępuje do nieba.
15.Jezus rodzi się w Betlejem z Maryi Dziewicy.
16.Bóg działa w ludzie wybranym i przez proroków zapowiada Mojżesza.
17.Jezus z Nazaretu głosi nadejście królowania Boga: naucza, czyni cuda.
(Ps. osiem tych zdania już ułożyliśmy w klasie...są to: <napisze chronologicznie a jeśli by ktoś mógł to niech dopisze reszte> najpierw zdanie: 8,13,1,5,16,15,10.... i dalej nie wiem. ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T19:18:28+01:00
8. 4. 13. 16. 1. 5. 15. 10. 17. 12. 9. 14. 7. 11. 6. 3. 2.
87 4 87