Odpowiedzi

2010-01-08T19:39:07+01:00
There are a school. School for childrens is so boring. Unless each school make an impression on peoples. That school is the biggest school in city. The walls are very colours. The windows and the classrooms are very big.

To jest szkoła . Szkoła dla dzieci jest taka nudna. Chyba kazda szkoła wywiera takie wrażenie na ludziach. Ta szkoła jest największą szkołą w mieście. Ściany sa bardzo kolorowe. Okna i klasy są bardzo duże.