Mam odpowiedzieć na cztery pytania z polskiego. Dotyczące legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Proszę o średnio długie odpowiedzi.
>Jak Słowianie przygotowywali się do wyprawy?
>Na jakich Ziemiach postanowili osiąść starsi bracia Lecha?
>Co zadecydowało o tym, że Lech zatrzymał się w tym, a nie innym miejscu?
>Co Lech i starszyzna plemienna uznali za znak od bogów wskazujący, gdzie zbudować gród?
z góry dzięki za odpowiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T20:24:12+01:00
>Słowianie złożyli ofiary zabrali posążki domowych bóstw. Pojechali z nimi straże, hufce, trzej bracia, starszyzna, starcy, kobiety i dzieci
>Rus wybrał krainę bezkresnych stępów i rozległych żyznych równin poprzecinanych siecią szerokich rzek. Czech wybrał ze swoim plemieniem nie opadłe góry
>Lech wybrał ziemię obfitującą w zwierzynę i urodzajnej gleby.Były tam jeziora,rzeki i lasy.Tu postanowił się osiedlić.
>Lech i starszyzna za znak uważali białego orła.
100% DOBRZE ROBILIŚMY TO NA LEKCJI Z PANIĄ!!!
2 3 2