Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T19:10:44+01:00
Mr = masa roztworu
ms = masa substancji
Mr = 300g
ms = 9 g
Cp = Stężenie procentowe
Cp = (ms:mr) * 100%
Cp = (9:300) * 100%
Cp = 0,03 * 100%
Cp = 3%
2010-01-08T19:16:55+01:00
Dane:
masa substancjii=9g
masa roztworu=300g
Szukane: Cp=?

Rozwiązanie:
9g*100%/300g=3%
odp:Stężenie wynosi 3%