Daniel Naborowski
,, Krótkość żywota"
Godzina za godziną niepojęcie chodzi:
Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi.
Krótka rozprawa: jutro - cos dziś jest, nie będziesz,
A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz;
Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt - żywot ludzki słynie.
Słońce więcej nie wschodzi to, które raz minie,
Kołem niehamowanym lotny czas uchodzi,
Z którego spadł niejeden, co na starość godzi.
Wtenczas, kiedy ty myślisz, jużeś był, nieboże;
Między śmiercią, rodzeniem byt nasz ledwie może
Nazwan być czwartą częścią mgnienia; wielom była
Kolebka grobem, wielom matka ich mogiła.
1 Jaka teza została zawarta w tym utworze? Policz, ile argumentów przytoczono na jej poparcie
2. Określ podmiot mówiący wiersza. Czy jest to liryka bezpośrednia?
3. Wskaż adresata lirycznego Krótkości żywota. Wypisz z tekstu okreslające go wyrazy i wyrażenia.
4. Odszukaj w utworze co najmniej jeden paradoks i zanalizuj go.

1

Odpowiedzi

2010-01-08T19:38:07+01:00
1) Wszystko przemija, wszystko jest marnością (to motyw wanitatywny). Życie ludzkie jest kruche i ulotne, niewiele znaczy. 12 (?)
2) To liryka pośrednia. Podmiot liryczny jest osobą doświadczoną. Wie, że każdy kiedyś umrze. Prowadzi rozważania na temat życia i śmierci. Jednak mówiąć o marności ludzkiego życia i o śmierci zachowuje spokój. Chce uzmysłowić czytelnikowi, że tego wszystkiego nie należy się bać, bo strach i tak niczego nie zmieni.
3) Adresatem wiersza może być każdy człowiek: "byłeś ty sam", "nieboszczyka imienia nabędziesz", "kiedy ty myślisz".
4) Kolebka grobem - kolebka kojarzy się z niemowlęciem, któremu jeszcze daleko do śmierci, natomiast grób, ze starym człowiekiem. Naborowski pisząc "wielom była kolebka grobem" chce uzmysłowić czytelnikowi, że śmierć dotyczy nie tylko osób w podeszłym wieku, ale może spotkać każdego. Nawet małe dziecko...
3 5 3