Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T19:32:17+01:00
Powstanie styczniowe (1863–1864)

Bitwy :
* Bitwa pod Birżami
* Bitwa pod Borowymi Młynami
* Bitwa pod Budą Zaborowską
* Bitwa pod Ginietynami
* Bitwa pod Horkami
* Bitwa pod Chrobrzem
* Bitwa pod Ciołkowem
* Bitwa pod Dobrą (1863)
* Bitwa pod Fajsławicami
* Bitwa pod Grochowiskami
* I bitwa pod Chruśliną
* II bitwa pod Chruśliną
* I bitwa pod Ignacewem
* Bitwa pod Iłżą (1864)
* Potyczka pod Józefowem
* Bitwa pod Krasnobrodem (1863)
* Bitwa pod Krzykawką
* Bitwa pod Krzywosądzem
* Bitwa pod Kurowem (1863)
* Bitwa pod Lubartowem (1863)
* Bitwa pod Lututowem
* Bitwa pod Małogoszczem
* Bitwa pod Miechowem (1863)
* Bitwa pod Mrzygłodem
* Bitwa pod Nagoszewem
* I bitwa pod Nową Wsią (1863)
* II bitwa pod Nową Wsią (1863)
* Bitwa pod Opatowem (1864)
* Bitwa pod Opatowem (1863)
* Bitwa pod Panasówką
* Bitwa pod Pieskową Skałą
* Bitwa pod Rossoszem
* Bitwa pod Salichą
* Bitwa pod Siemiatyczami
* Bitwa pod Skałą
* Bitwa na Sowiej Górze
* Bitwa pod Staszowem
* Bitwa pod Stokiem
* Bitwa pod Szydłowcem
* Bitwa pod Słupczą
* Bitwa pod Węgrowe


Skutki: zginęły dziesiątki tysięcy osób. Około 400 osób stracono z wyroków sądów, 700 wcielono do armii carskiej, kilkanaście tysięcy zesłano na Syberię, a dziesiątki tysięcy drobnej szlachty z pogranicza polsko-ukraińskiego przesiedlono. Klęska powstania styczniowego spowodowała ogromne straty materialne, ludnościowe oraz konfiskatę majątków uczestników postania - 1660 majątków w Królestwie i 1800 na ziemiach zabranych.

Następstwem powstania styczniowego była też likwidacja odrębności i autonomii Królestwa Polskiego. Prowadzono w latach 1864-1876 bezwzględną rusyfikację. Zmieniono nazwę kraju na Przywiślański Kraj i podzielono na 10 guberni. Zlikwidowany został odrębny budżet Królestwa (1866), zamknięto Szkołę Główną w Warszawie (1869), w miejsce, którego utworzono uniwersytet rosyjski. Zakazano działalności oświatowej i kulturalnej w języku polskim, do szkół i urzędów administracyjnych wprowadzono język rosyjski jako język oficjalny.

Ostre represje dotknęły również Kościół katolicki i unicki. Dokonano kasacji wszystkich klasztorów w Królestwie, a miastom, które podczas powstania styczniowego czynnie pomagały powstańcom, odebrano prawa miejskie.

Powstanie styczniowe przyspieszyło uwłaszczenia chłopów w Królestwie, ogromnie rozszerzyło i umocniło polską świadomość narodową. W walce z zaborcą zjednoczyło rodzący się nowoczesny naród. Polacy wyszli z powstania styczniowego wewnętrznie wzmocnieni. Pomimo klęski, nie załamał się w nich duch oporu i siła walki (co potem uwidoczniło się w 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość). Ten zryw narodowowyzwoleńczy miał wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń, spowodował też ponowne wysunięcie sprawy polskiej na arenę międzynarodową. Miał również swoje odbicie w twórczości literackiej (E. Orzeszkowa, M. Dąbrowska, S. Żeromski, B. Prus) i malarstwie (A. Grottger, J.Matejko, M. Gerymski) XIX i XX wieku.


Przywódzcy :
* Ludwik Mierosławski (od 17 lutego do 11 marca 1863)
* Marian Langiewicz (od 11 marca do 18 marca 1863)
* Romuald Traugutt (od 17 października 1863 do 10 kwietnia 1864)