Następujące alkohole;pentanol-1-ol,etanol,oktan-1-ol ułóz w szeregi o wzrastających;
a.rozpuszczalności w wodzie
b.temperaturze wrzenia
c.gęstości
------------------------------------------------------
ułuż wzory strukturalne i podaj nazwy alkoholi 1-2-3-rzędowego zawierających po 5 atomów węgla w cząsteczce
------------------------------------------------------
z soli ulegających hydrolizie wybierz 2 i określ odczyn wodnego r oztworu tej soli
-----------------
BŁAGAM POMOCY....musze mieć to na jutro PROSZE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T21:28:48+01:00
A) oktan-1-ol, pentanol-1-ol, etanol
b) etanol, pentanol-1-ol, oktan-1-ol
c) etanol, pentanol-1-ol, oktan-1-ol
--------------------------------------------
CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - OH penta-1-ol
CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH - CH₃ penta-2-ol
|
OH

CH₃
|
CH₃ - C - CH₂ - CH₃ 2-metylo-butan-2-ol
|
OH

-----------------------------------------------

NaCl + H₂O -> Na⁺ + Cl⁻ + H⁺ + OH⁻
jest to hydroliza soli mocnego kwasu i mocnej zasady, w roztworze wodnym będzie miała odczyn obojętny

NH₄Cl + H₂O -> NH₃ + HCl + H₂O
jest to hydroliza soli słabej zasady i mocnego kwasu, w roztworze wodnym będzie miała odczyn kwasowy
1 5 1