Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T19:49:08+01:00
1.Tkanka okrywająca, tkanka roślinna zbudowana z grubościennych komórek, których zadaniem jest ochrona głębiej położonych komórek przed wysychaniem i uszkodzeniami mechanicznym, komórki tkanki okrywającej pośredniczą też w transpiracji i wymianie gazowej.
Rozróżniamy: epidermę (skórkę), pokrywającą liście, zawierającą wyspecjalizowane komórki szparkowe tworzące szparki, które dzięki swojej rozwieralności regulują wymianę gazową i wodną pomiędzy liściem, a środowiskiem zewnętrznym i warstwę korkową, pokrywającą starsze pędy i korzenie, zbudowaną z martwych komórek, o ścianach przesyconych odporną na działanie wody suberyną.

2.Tkanka miękiszowa, tkanka stała (tkanki roślinne) stanowiąca zasadniczą masę ciała organizmów roślinnych, złożona z żywych, na ogół dużych komórek o słabo zgrubiałych, zwykle niezdrewniałych ścianach. W cytoplazmie występują obszerne wodniczki, które mogą magazynować substancje odżywcze, oraz plastydy (leukoplasty, chloroplasty i chromoplasty).
Wypełnienie sokiem komórkowym warunkuje napięcie tkanki (turgor), więdnięcie roślin spowodowane jest głównie utratą wody przez miękisz.
Ze względu na pełnione funkcje można wyróżnić:
*miękisz zasadniczy, wypełniający przestrzenie między innymi tkankami w różnych organach, występujący np. w rdzeniu i korze pierwotnej (kora) młodych łodyg oraz w owocach,
* miękisz asymilacyjny, złożony z komórek zawierających liczne chloroplasty, jak np. miękisz palisadowy i miękisz gąbczasty zielonej tkanki liści (mezofil),
* miękisz spichrzowy, magazynujący skrobię, tłuszcze i białka, zlokalizowany głównie w organach spichrzowych (korzenie, bulwy) oraz w tkance spichrzowej nasion, jego odmianą jest miękisz wodny, magazynujący wodę w olbrzymich wodniczkach, występujący u roślin gruboszowatych (sukulentów),
* miękisz przewodzący, występujący u niektórych glonów, a także zlokalizowany np. w promieniach rdzeniowych zdrewniałych pędów,
*miękisz przewietrzający (aerenchyma), wyposażony w szerokie przestwory międzykomórkowe, ułatwiający wymianę gazów w zanurzonych w wodzie roślinach lub ich organach oraz ich unoszenie się w wodzie,
*miękisz wodonośny - przystosowany do gromadzenia wody.

3.Tkanka przewodząca, tkanka roślinna w której odbywa się transport wody wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami do wszystkich części roślin, zbudowana jest z niejednorodnych komórek.
Dzieli się ją na:
*martwy ksylem (drewno), przewodzący wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne z korzeni do innych części ciała rośliny. W funkcji tej wyspecjalizowały się dwa rodzaje elementów drewna: cewki (tracheidy), charakterystyczne dla paprotników i roślin nagonasiennych i naczynia (tracheje), występujące u okrytonasiennych.
*żywy floem(łyko), przewodzący rozpuszczone produkty asymilacji z liści w głąb rośliny, zbudowany z bezjądrowych komórek sitowych tworzących rurki sitowe (sitowe elementy roślin), a także z komórek miękiszowych i włókien wzmacniających. U roślin okrytonasiennych występują ponadto wyspecjalizowane komórki parenchymatyczne (komórki towarzyszące), pełniące rolę pomocniczą w przewodzeniu substancji pokarmowych przez rurki sitowe.

4.Tkanka wzmacniająca, tkanka roślinna, której zasadniczą funkcją jest ochrona rośliny przed rozerwaniem lub złamaniem.
Wśród tkanek wzmacniających rozróżniamy:
*kolenchymę (zwarcicę) - zbudowaną z żywych komórek o nierównomiernie zgrubiałych ścianach komórkowych, występującą w intensywnie rosnących częściach roślin,
*sklerenchymę (twardzicę) -zbudowaną z martwych komórek o równomiernie zgrubiałych ścianach komórkowych, występującą w już wyrośniętych organach rośliny.

Może być ? :)
2 3 2
2010-01-08T19:58:48+01:00
Tkanka okrywająca - jedna z tkanek roślinnych, dzieli się na skórkę (tkanka żywa) i korek (tkanka martwa). Skórka występuje na liściach i łodygach (w postaci epidermy) oraz na korzeniach (w postaci epiblemy inaczej zwanej ryzodermą). Tkankę okrywającą dzieli się na pierwotną i wtórnąTkanka okrywająca składa się z żywych, prostokątnych komórek, ściśle przylegających do siebie. Występuje w niej kutykula, włoski mechaniczne oraz aparaty szparkowe. Nie posiada chloroplastów, dzięki czemu światło przenika do wewnątrz. Fellogen składa się z komórek merystematycznych,które dzielą się odkladając na zewnątrz nowe komórki korka (fellem) i od czasu do czasu również do wnętrza jedną lub kilka warstw żywych komórek o cechach komórek miękiszowych (felloderma). Owe trzy warstwy : felloderma, fellogen i martwe komórki korka tworzą korkowicę. .
4 5 4
2010-01-08T20:01:20+01:00
-Okrywające...skórka okrywa i chroni młode korzenie i pędy,zbudowana z przezroczystych ,żywych komórek ściśle do siebie przylegających.korek pokrywa stare pędy i korzenie,zbudowany z wielu warstw martwych komórek

-miękiszowe...miękisz asymilacyjny zawiera chloroplasty,w nim zachodzi fotosynteza .Miękisz spichrzowy gromadzi materiały zapasowe i wodę w owocach,nasionach,korzeniach.

-przewodzący...drewno zbudowane z naczyń ,które transportują wodę i solę mineralne.Łyko zbudowane z rurek ,które przewodzą produkty fotosyntezy.

-wzmacniające..zwarcia zbudowana z żywych komórek o zgrubiałych ścianach chroni młode pędy.Twardzica zbudowana z martwych komórek o grubych i zdrewniałych ścianach , występuje w pestkach ,łupinach ,orzechach ,włókna lnu


4 4 4