Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T20:07:54+01:00
Do 1 kg wody dostarczono 84000 J energii.Oblicz przyrost temperatury wody.Ciepło właściwe wody 4200 J/kg stopni C
Q=84000J
Cw=4200 J/kg*C
m=1kg

Q=Cw*ΔT*m

ΔT=Q/(Cw*m)

ΔT=84000J/[(4200J/kg*C)*1kg)]=84000J/(4200J/C)= 20C

Przyrost temperatury wody wyniósł 20 stopni C
7 4 7
2010-01-08T20:08:38+01:00
M=1kg
Q= 84000 J
cw= 4200 J/kg*C
delta t = ?
Q = m *cw*delta T
delta T= Q/m*cw
delta t = 84000 J/ 1kg * 4200 J/kg*C
delta T = 20 C

5 5 5