Napisz nazwy podanych soli(a) i ich wzory(b)
a) KI b) jodek ołowiu (II)
ZnBr₂ siarczek miedzi(I)
AlCl₃ chlorek srebra(I)
NaF fluorek wapnia
CuCO₃ azotan(V) cynku
BaS siarczan(VI) litu
Fe(NO₃)₃ siarczan(IV)glinu
PbSO₃ fosforan(V)potasu
Cr₂(SO₄)₃ węglan sodu
Ca(PO₄)₂ bromek żelaza(III)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T20:28:52+01:00
Najpierw wzory podpunkt a)
jodek potasu
bromek cynku
chlorek glinu
fluorek sodu
węglan(IV) miedzi(II)
siarczek baru
azotan(V) żelaza(III)
siarczan(IV) ołowiu(II)
siarczan(VI) chromu(III)
fosforan(V) wapnia
Teraz podpunkt b)
PbI₂
Cu₂S
AgCl
CaF₂
Zn(NO₃)₂
Li₂SO₄
Al₂(SO₃)₃
K₃PO₄
Na₂CO₃
FeBr₃
16 4 16