Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T12:12:11+01:00
Napisz po trzy równania reakcji otrzymywania siarczanu(VI) wapnia, węglanu sodu oraz siarczku potasu. Równania reakcji zapisz w postaci cząsteczkowej i jonowej.

1) siarczan (VI) wapnia - CaSO₄
- Ca + H₂SO₄ → CaSO₄ + H₂
Ca + 2H⁺ + SO₄²⁻ → Ca²⁺ + SO₄²⁻ + H₂
- H₂SO₄ + Ca(OH)₂ → CaSO₄ + 2H₂O
2H⁺ + SO₄²⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ → Ca²⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
- SO₃ + Ca(OH)₂ → CaSO₄ + H₂O
SO₃ + Ca²⁺ + 2OH⁻ → Ca²⁺ + SO₄²⁻ + H₂O

2) węglan sodu - Na₂CO₃
- 2Na + H₂CO₃ → Na₂CO₃ + H₂
2Na + 2H⁺ + CO₃²⁻ → 2Na⁺ + CO₃²⁻ + H₂
- H₂CO₃ + 2NaOH → Na₂CO₃ + 2H₂O
2H⁺ + CO₃²⁻ + 2Na⁺ + 2OH⁻ → 2Na⁺ + CO₃²⁻ + 2H₂O
- CO₂ + 2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O
CO₂ + 2Na⁺ + 2OH⁻ → 2Na⁺ + CO₃²⁻ + H₂O

3) siarczek potasu - K₂S
- 2K + H₂S → K₂S + H₂
2K + 2H⁺ + S²⁻ → 2K⁺ + H₂
- H₂S + 2KOH → K₂S + 2H₂O
2H⁺ + S²⁻ + 2K⁺ + 2OH⁻ → 2K⁺ + S²⁻ + 2H₂O
- K₂O + H₂S → K₂S + H₂O
K₂O + 2H⁺ + S²⁻ → 2K⁺ + s²⁻ + H₂O