Odpowiedzi

2010-01-08T20:17:18+01:00
POZYTYWNE

*Brunatnice są wykorzystywane jako pasza
dla zwierząt
*Listownica cukrowa jest używana na dalekim wschodzie do celów kulinarnych
*Ściany komórkowe Brunatnic są wykorzystywane w przemyśle tekstylnym i kosmetycznym jako dodatek do pomadek, kremów i tak zwanej maseczki z alg a także w przemyśle papierniczym
*Skorupki obumarłych otwornic, szkieleciki promienionóżek brały udział w tworzeniu skał osadowych np. kredy piszącej


NEGATYWNE

*zielenice mają niekorzystny wpływ na zbiorniki z wodą powodują (wraz z sinicami) zakwity wód
*Tworzą uciążliwe osady na ścianach akwarium
*Zarodziec malarii-jest to pasożyt wywołujący malarię
*są pasożytami
*Wywołują choroby takie jak
>Nagana-choroba bydła
>śpiączka Afrykańska-śmiertelna choroba
>Choroba Chakasa –atakuje mózg i węzły chłonne
2010-01-08T20:17:26+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Protisty#Podzia.C5.82_protist.C3.B3w
2010-01-08T20:19:27+01:00
Znaczenie protistów:

stanowią pokarm dla bardzo wielu zwierząt,
jednokomórkowe protisty wchodzą w skład planktonu,
cudzożywne protisty wraz z bakteriami i grzybami rozkładają roślinne i zwierzęce
wywołują groźne choroby
protisty roślinopodobne wytwarzają tlen
przyczyniły się do powstania niektórych skał osadowych