Odpowiedzi

2010-01-08T20:36:24+01:00
Oblicz energię potrzebną do zamiany 10kg lodu o temp. -15 stopni Celsjusza w wodę o temp 100 stopni Celsjusza.

Ciepło właściwe wody c= 4180 J/kg k
Ciepło właściwe lodu c= 2100 J/kg k
Ciepło topnienia lodu L= 334000 j/kg k

m=10kg
t1=-15C
t2=0C
t3=100C

Q=Cw*m*ΔT

Q1=Cw(lodu)*m*ΔT ΔT=(0C-(-15C))=15C
Q2=L*m
Q3=Cw(wody)*m*ΔT ΔT=100C-0C=100C
Qc=Q1+Q2+Q3

Q1=2100 * 10 * 15 = 315000 J
Q2=334000 * 10 = 3340000 J
Q3=4180 * 10 * 100 = 4180000 J

Qc= 315000 J + 3340000 J + 4180000 J = 78350000 J

Potrzeba 78350000 J.