Dany jest wielomian W (x) = 2x3 + ax2 −14x + b .
a) Dla a = 0 i b = 0 otrzymamy wielomian W (x) = 2x3 −14x . Rozwiąż równanie
2x3 −14x = 0 .
b) Dobierz wartości a i b tak, aby wielomian W(x) był podzielny jednocześnie przez x − 2
oraz przez x + 3 .

1

Odpowiedzi

2010-01-08T20:35:38+01:00
. Rozwiąż równanie
2x3 −14x = 0 .
2x(x2-7)=0

2x=0 V x2-7=0

x=0 V x2=7
x= 0 v x=√7 v x=-√7