Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T21:09:29+01:00
Sin alfa = y/r = 2/3
cos alfa = x/r = pierw. z 5 / 3
tg alfa = y/x = 2/pierw. z 5
ctg alfa = x/y = pierw. z 5 / 2

r² = x² + y²
3³ = (√5)² + y²
9 = 5 + y²
9-5 = y²
4=y²
y=2
2010-01-08T21:11:46+01:00
Cosα=√5/3
sin²α+cos²α=1
sinα=√(1-cos²α)=√[1-(√5/3)²=√(1-5/9)=√(4/9=2/3
tgα=sinα/cosα=(2/3)/(√5/3)=(2/√5)(√5/√5)=2√5/5
ctgα=1/tgα=1/(2/√5)=√5/2
1 2 1