W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie. W klasie IIIa jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie IIIb jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie IIIc jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.

3

Odpowiedzi

2010-01-08T20:49:54+01:00
Klasa IIIa:
16chłopców - 50% klasy, drugie 50% dziewczęta
klasa IIIb:
7 chłopców - 25% klasy , 75% dziewczęta
klasa IIIc:
12 chłopców - 48% klasy a więc dziewczęta 52%

(50% + 75% + 52%)/3 = 177/3 = 59%
Odp.: Dziewczyny stanowią 59% klas III.

Liczę na naj ;-) może jakos pomogłam :)
2010-01-08T20:57:27+01:00
16 to 50% więc 2*16= 32 to 100%
7 to 25% więc 4*7= 28 to 100%
12 to 48% więc 48% : 12 = 4% 100%:4%= 25

Obliczyliśmy ile uczniów jest w każdej klasie.
Teraz obliczamy ile jest uczniów we wszystkich trzecich klasach razem.

32+28+25= 85

Teraz obliczamy ile w każdej klasie jest dziewczynek.

32- 16= 16
28-7= 21
25-12= 13

Liczymy ile jest wszystkich dziewczynek w klasach trzecich.

16+21+13= 50

Wszystkich uczniów jest 85 więc jeśli dziewczynek jest 50 to stanowią one 50/85 uczniów klas III.

50/85 * 100% = 10/17 * 100%= 1000/17% = 1000:17 około 59%
2010-01-08T20:59:21+01:00
Klasa A : 16 chłopców stanowi 50 % tak więc dziewczyn jest 50 % czyli 16
klasa B : 7 chłopców stanowi 25 % tak więc dziewczyn jest 75 % czyli 21
klasa C : 12 chłopców stanowi 48 % tak więc dziewczyn jest 62 % czyli 13

ogółem uczniów III klas: 16+16+7+21+13+12=85 uczniów

w tym dziewczyn: 16+21+13= 50


85 uczniów= 100 %
50 uczniów= x % (PROPORCJA!)

85x = 5000 / :85
x = około 58,8
Odp: Dziewczyny stanowią 58 %