Odpowiedzi

2010-01-08T21:08:27+01:00
Wodorosole :
NaHSO3 - wodorosiarczan(IV) sodu (wodorosiarczyn sodu, kwaśny siarczyn sodu)
NaHCO3 - wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu)
NaH2PO4 - diwodorofosforan(V) sodu (dwuwodorofosforan sodu)
Na2HPO4 - monowodorofosforan(V) sodu (wodorofosforan sodu)
KOOCC(OH)C(OH)COOH - wodorowinian potasu
NaHSO4 - wodorosiarczan (VI) sodu
Ca(HSO)2 - wodorosiarczan (VI) wapnia

Hydraty:
CaSO4* 2H2O- gips krystaliczny
Na2SO4* 10H2O- sól glauberska
CuSO4* 5H2O- siny kamień
MgSO4* 7H20- sół gorzka
Na2CO3* 10H20- soda kalcynowa
CCl3CH(OH)2- Wodzian chloralu

Hydroksole:
Zn(OH)Cl - chlorek hydroksocynku
Mg(OH)Cl - chlorek hydroksomagnezu
[Al(OH)2]3PO4 - fosforan(V) dihydroksoglinu
[Cu(OH)]2CO3 - węglan hydroksomiedzi(II)
Al (OH)2Cl- chlorek diwodorotlenek glinu
Cu2(OH)2CO3- węglan diwodorotlenek dimiedzi

5 4 5