1.Jaki procent ludzi pracuje w rolnictwie w kilku wybranych przez ciebie krajach Afryki..??

2.Określ położenie Egiptu.

3.termin: delta,oaza,katarakta...

4.Wymień trzy miejscowości, w których znajdują się zabytki starożytnego Egiptu.

5. Opisz jeden z zabytków świadczących o potędze starożytnego Egiptu.

3

Odpowiedzi

2010-01-08T21:21:35+01:00
1.Afryki: ok. 10% ludności pracuje w rolnictwie
Egipt :ok. 33% ludności pracuje w rolnictwie
RPA : ok. 9% ludności pracuje w rolnictwie

2.Położone częściowo w północno-wschodniej Afryce i częściowo w Azji (półwysep Synaj), nad Morzem Śródziemnym i nad Morzem Czerwonym.

3.Delta to ujście rzeki w postaci kilku odnóg, tworzących obszar nizinny o charakterze bagiennym (np. Żuławy Wiślane w Polsce), przypominający kształtem grecką literę Δ (delta).
Oaza- teren o bardzo bujnej roślinności na obszarze pustyń i półpustyń.
Katarakta – termin używany na określenie progu rzecznego, głównie w Afryce.

4.Al-Lahun (arab. لاهون), także: Kahun (arab. كاهون) - miasto w starożytnym Egipcie powstałe jako osiedle budowniczych piramidy faraona Senusereta II ok. 1900 p.n.e., w okresie Średniego Państwa. Jest to uporządkowany, regularny zespół domów robotników otoczony niskim murem chroniącym przed burzami pustynnymi. Inne cechy charakterystyczne to powtarzalność elementów, regularność orientowanego układu, zróżnicowanie wielkości domów w zależności od rangi społecznej.
Arsinoe - miasto w starożytnym Egipcie, dziś Suez, założone przez Ptolemeusza II Filadelfosa i nazwane na cześć jego żony Arsinoe.
Antinoopolis, także: Antinoe (z gr.) - starożytne miasto egipskie założone około roku 137 n.e. przez cesarza rzymskiego Hadriana na cześć zmarłego kochanka i dworzanina Antinousa. Położone w rejonie dzisiejszej miejscowości Asz-Szajch Ibada w Egipcie.

5.Tego nie wiem
1 4 1
2010-01-08T21:27:06+01:00
2. Egipt to państwo które leży w północno-wschodniej Afryce z półwyspem Synaj w zachodniej Azji. Egipt otoczony jest przez Morze Śródziemne na północy i Morze Czerwone na wschodzie; graniczy z Izraelem i Strefą Gazy na północnym wschodzie, Sudanem na południu i Libią na zachodzie.
3.
-delta- to ujście rzeki które ma kilka odnóg które tworzą obszar nizinny
-oaza- teren o bardzo bujnej roślinności na obszarze pustyń. Występują one w miejscach, gdzie woda z rzek przenika do gruntu lub w miejscach, gdzie zwierciadło wody znajduje się na takiej głębokości, że dosięgają je korzenie roślin.
-katarakta- duży, pocięty rynnami, szeroki wodospad, o stromym progu (gł dotyczy NILU)
4.
Giza (swinks)
Kair (wiszący kościół)
Luksor (aleja swinksów)
5.
Piramidy egipskie pokazuja nam potęgę Egiptu. Stworzenie ich przysporzyło egipcjanom wielu trudności, były budowane rękami ludzkimi bez zastosowania maszyn, jedynie za pomocą prostych narzędzi. Bloki kamienne wyrąbywano za pomocą klinów i młotów w kamieniołomach, znajdujących się na drugim brzegu Nilu. Monumentalne budownictwo egipskie jest świadectwem sprawnej organizacji państwowej, a także uwielbienia, jakiego doświadczali faraonowie. W Egipcie panował wtedy dobrobyt, czego przykładem może być dynamiczny rozwój rzemiosła i handlu.
1 5 1
2010-01-08T22:15:00+01:00
1. Egipt 42,7%
Nigeria 70%
RPA 4%

2. Egipt, położony w północno-wschodniej części Afryki, jest pustynią z jedną rozległą, bujną doliną, ciągnącą się wzdłuż całego kraju po obu stronach rzeki Nil.

3. delta- [gr.], geol. równinny obszar powstały w wyniku nagromadzenia osadów rzecznych (gł. piasków, iłów i mułów) przy ujściu rzeki do morza lub jeziora; ma zarys zbliżony do gr. litery (stąd nazwa); stanowi przeszkodę dla przepływu rzeki i powoduje rozdzielanie się jej koryta na liczne ramiona.
oaza- [łac. < gr. < egip.], obszar o obfitej roślinności na pustyni lub półpustyni;
katarakta- [łac. < gr.], rodzaj progu rzecznego, grzęda zbud. ze skał b. odpornych na erozję, często skał krystal., występująca w obrębie zwartych koryt rzecznych (np. na Nilu, Huang He).

4. Giza, Dolina Królów, Aleksandria

5. Piramida Cheopsa - największa z piramid egip.; zbud. w Gizie w XXVI w. p.n.e. jako grobowiec króla Cheopsa (Chufu), zaliczana do siedmiu cudów świata; wysokość ok. 146 m, długość boku kwadratowej podstawy ok. 230 m;
zbudowana ludzkimi rękoma, bez maszyn pomocniczych
1 5 1