Ćwiczenie 2 str 33 ćwiczenia przez wieki 3 kl gim.
a) do jakiego wydarzenia nawiązuje Broniewski w swoim wierszu ,,Cześć i dynamit''
b) Jak wyglądała pomoc udzielona Hiszpanii przez partie komunistyczne z całego świata, czyli ,,czerwień republik''?
Ćw. 2 str 34
Wpisz najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w okresie międzywojennym w a) Mandżura b) Chiny
Ćw.2 str 36 Uzupełnij zdania
-Zmiana nominały znaczka świadczy o tym, że cena wysłania listu w krótkim czasie......
- Obniżanie wartości jest określane mianem....
-Gwałtowny spadek wartości pieniądza i spowodowany tym wzrost ceny nazywamy....
-Powodem tego procesu jest....
Ćw.1 str 37
Kogo Julian Tuwim nazywa ,,zbrodniarzem'' z ,,brauningiem w kieszeni'' ?
Ćw. 2 str 38
a) z czego wynikały trudności państwa polskiego w rozwiązywaniu sporów politycznych w latach 20 ?
b) jak zareagowali mieszkańcy stolicy i parlamentarzyści na wybór prezydenta Narutowicza?
c) co zarzucano Narutowiczowi ?
Ćw. 3 str 39 wykreśl nieprawdziwe informacje
w latach 1918-1926 w Polsce pełniło [5/8/13] premierów.
[Niewielka/ duża] liczba partii zasiadających wówczas w polskim sejmie umożliwiała/utrudniała prowadzenie konsekwentnej polityki.
Duużo tego :( ale piszcie co macie nie musicie mieć wszystkiego. z góry bardzo wielkie dziękii ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T23:15:46+01:00
Ćwiczenie 2 str. 33

a)Do wojny domowej.
b)Związek Radziecki dostarczał broni i doradców wojskowych, pozostali ochotników do walki.

Ćwiczenie str 34

a) Mandżuria- w 1931 r.zagarnieta przez Japonie
b)Chiny-wojna domowa

Ćwiczenie 2 str.36.
-Zmiana nominału znaczka świadczy o tym, że cena wysłąnia listu w krótkim czasie wzrosła
-Obniżanie wartości pieniądza jest kreślane mianem inflacji.
-Gwałtowny spadek wartości pieniądza i spowodowany tym wzrost cen nazywamy hiperinflacją.
-Powodem tego procesu jest spadek wartości pieniądza.

Ćwiczenie1str.37

Działaczy prawicy (nacjonalistów).

Ćwiczenie 2 str.38
a)Z istnienia mniejszości narodowych, z nienawiści do Żydów.
b)Byli niezadowoleni z takiego wyboru.
c)Oskarżono go o pochodzenie żydowskie.

Ćwiczenie 3 str.39
POPRAWNY TEKST.
W latach 1918-1926 w Polsce urząd pełniło 13 premierów.Było to zatem okres bardzo niestabilnych rządów.Duża liczba partii zasiadających wówczas w polskim sejmie utrudniała prowadzenie konsekwentnej polityki. Atmosfere pogarszała zła sytuacja gospodarcza kraju. Z polityki rzadu niezadowoleni byli zarówno robotnicy, jak i rzemieślnicy oraz handlowcy. Rozpoczęta w 1925 r. wojna celna z Niemcami przyczyniła się do znacznych strat w polskiej gospodarce.
77 1 77