Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T22:46:58+01:00
Among Edison's many inventions include the first light bulbs and improved telephone microphone.
Greatest invention, which made around 1880, however, was electric bulb. They were mostly arc lamps in which the electric spark jumped between two rods ever. They gave serious light, could not rely on them too much and beyond that were expensive. Despite all aroused admiration - were yet so clear.

Coś takiego, oryginał to mniej więcej to;
Wśród wielu innych wynalazków Edisona należy wymienić również pierwsze żarówki oraz udoskonalony mikrofon telefoniczny.
Najwspanialszym wynalazkiem, jakiego dokonał około roku 1880, była jednak żarówka elektryczna. Były to przeważnie lampy łukowe, w których iskra elektryczna przeskakiwała nieustannie między dwoma pręcikami. Dawały one rażące światło, nie można było na nich zbytnio polegać i poza tym były drogie. Mimo wszystko budziły zachwyt – były przecież tak jasne.
1 5 1