Odpowiedzi

2010-01-08T22:09:57+01:00
Ilość energi jaką straci wrzątek możemy obliczyć z wzoru
Q=m*cw*(tk-tp)
wynik na pewno wyjdzie ujemny co wskazuje na stratę energii
ale cięzko o tym pamiętać więc w bilansie liczymy tak, ze od temperatury wyższej odejmujemy niższą
Dane
t1=100*C początkowa
t2=20*C końcowa
m=250 g = 0,25 kg
cw=4200J/kg*stC
podstawiamy do wzoru dane i otrzymujemy
zamiast Q możemy pisać ∆Ew to zależy jak w szkole oznaczacie
Q=0,25*4200*(100 - 20)
Q=84000J
Rachunek jednostek
[Q]=[(kg*J/kg*stC)*stC] upraszczamy kg i *C i pozostaje nam J
[Q]=[J]
Odp
wrzątek straci 84 kJ energii
1 5 1