1.Wymień nazwy państw ,dotkniętych dawniej lub obecnie konfliktami rasowymi, etnicznymi i religijnymi.
Rasowe-...
Etnicze-...
Religijne-...

2.W wyniku rozpadu dużego federacyjnego państwa X powstało kilka mniejszych państw wzdłuż granic niezgodnych z podziałami etnicznymi, językowymi, religijnymi i kultorowymi.W rezultacie powstały liczne grupy ludności należące do mniejszości narodowych. Na dodatek władza w każdym państwie pozostała w rękach przedtawicieli tylko jednego narodu.
Dopisz dalsze możliwe scenariusze wydarzeń związanych z rozwojem konflikktu.

3.Jakie znasz sposoby zapobiegania konfliktom zbrojnym??PILNIE PROSZĘ O ODPOWIEDZI!!! ;)
ZA KAŻDE ZAD. 30 PUNK.
POZDRAWIEM!

2

Odpowiedzi

2010-01-08T21:31:39+01:00
1.Wymień nazwy państw ,dotkniętych dawniej lub obecnie konfliktami rasowymi, etnicznymi i religijnymi.
Rasowe-... RPA
Etnicze-...była Jugosławia
Religijne-...Irlandia Pn. (czyli tak naprawde Wielka Brytania)

2.

- w powstalych panstwach te narody, ktore nie sa przy wladzy beda starac sie do wladzy dojsc
- jednoczesnie moga byc wewnetrzne problemy w panstwach - konflikty miedzy jedna lub kilkoma grupami nie bedacymi przy wladzy
- w praktyce takie dzialania koncza sie interwencja ONZ


3.Jakie znasz sposoby zapobiegania konfliktom zbrojnym??

- przede wszystkim negocjacje, zapewnianie praw mniejszosci na danym terotorium (wolnosc i rownosc wyznania, rownouprawnienie jezyka mniejszosci na ternach przez nia zamieszkalych)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T21:38:26+01:00
2.
Chodzi o Jugosławię. Rozpad Jugosławii uważa się za krwawy rozpad, to państwo rozpadło się gdyż było za bardzo zróżnicowane pod względem religijnym, wyznaniowym, językiem itd. Zaczął się konflikt zbrojny o terytorium Jugosławia legła pod gruzem zniszczeń, ofiar. Wydaje mi się, że nie dało by się umknąć tym wydarzeniom. Do teraz obserwujemy rozpad pomniejszych państw np. Serbia i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina. Zaliczamy to do konfliktu etnicznego.

1.
A) Etniczne:
- Jugosławia
- wojna w Bośni
- wojna w Kosowie
B) Rasowe:
-Żydzi przez III Rzeszę
C) Religijne:
* konflikty pomiędzy religiami o zasięgu światowym: chrześcijaństwo, islam, judaizm, hinduizm i buddyzm;
* konflikty pomiędzy odłamami tej samej religii: katolicy - protestanci - prawosławni, szyici - sunnici.
- w Irlandii Północnej
- w Chinach

3.
Powinno się próbować dążyć do kompromisu, poprzez różnego rodzaju konferencje. Nie wdawać się w konflikty z potęgami naszego świata, co nie znaczy, żeby nie zabierać zdania w żadnych kwestiach dotyczących naszego świata.