1. Z 300 g nasyconego w temperaturze 20° C roztworu soli kamiennej odparowano wodę i otrzymano 79,5 g tej substancji. Rozpuszczalność soli kamiennej w wodzie w temperaturze 20°C wynosi ?

2. Odparowano 10 g roztworu cukru o stężeniu 40%. Jaka jest masa wydzielonego cukru?

3. Jaką objętość gazowego amoniaku o gęstości 0,76 g/dm3 należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać 500 g 10% roztworu?

4. Rozpuszczalność soli kamiennej w wodzie o temperaturze 40 °C wynosi36,6 g. Jakie jest stężenie procentowe nasyconego roztworu soli kamiennej w tej temperaturze?

2

Odpowiedzi

2012-07-29T18:51:52+02:00

zad.1

Rozpuszczalność jest to liczba gram substancji, która rozpuszczona w 100g rozpuszczalnika tworzy roztwór nasycony.

 

300g roztworu - 79,5g substancji = 220,5g wody

 

79,5g subt. ------------- 220,5g wody

xg subst. ---------------- 100g wody

 

xg=79,5g*100g/220,5g

xg=36,05g

 

 

zad.2

mr=10g

Cp=40%

ms=?

 

Cp=ms/mr * 100%      /*mr

Cp*mr=ms*100%         /:100%

ms=Cp*mr/100%

 

ms=40%*10g/100%

ms=4g

 

 

zad.3

mr=500g

Cp=10%

d=0,76g/dm³

ms=?

 

Cp=ms/mr * 100%      /*mr

Cp*mr=ms*100%         /:100%

ms=Cp*mr/100%

 

ms=500g*10%/100%

ms=50g

 

d=m/V      /*V

m=d*V       /:d

V=m/d

 

V=50g / 0,76g/dm³

V=65,8dm³

 

 

zad.4

ms=36,6g

mr=36,6g substancji + 100g wody = 136,6g

Cp=?

 

Cp=ms/mr * 100%

Cp=36,6g/136,6g * 100%

Cp=26,8%

1 5 1
2012-07-29T18:53:44+02:00

Zadanie 1.

 

Obliczam masę rozpuszczalnika:

300g - 79.5g = 220.5g

 

Obliczam rozpuszczalność korzystając z proporcji:

 

220.5g ------ 79.5g

100g    ------ x

 

x≈36.05g

 

Odp.: Rozpuszczalność soli kamiennej w temperaturze 20°C wynosi ok. 36.05g.

 

 

Zadanie 2.

 

Nie wiemy czy był to roztwór nasycony. Jeżeli tak to po odparowaniu wody wydzieli się cukier. Załóżmy, że to był roztwór nasycony:

 

40\%=\frac{m_{s}*100\%}{m_{s}+100g}\\\\ 0.4(m_{s}+100g)=m_{s}\\\\ 0.4m_{s}+40g=m_{s}\\\\ 0.6m_{s}=40g\\\\ m_{s}\approx66.67g

 

Obliczam rozpuszczalność w 90g rozpuszczalnika:

 

100g ------ 66.67g

90g  ------- x

 

x=60.003g

 

Różnica między rozpuszczalnościami pokaże nam ile wydzieliło się cukru:

 

66.67g - 60.003g = 6.667g

 

Odp.: Masa wydzielonego cukry wynosi 6.667g.

 

 

Zadanie 3.

 

C_{p}=10\%\\ m_{r}=500g\\\\ m_{s}=\frac{C_{p}*m_{r}}{100\%}=\frac{10\%*500g}{100\%}=50g\\\\\\ d=0.76\frac{g}{dm^3}\\ m=50g\\\\ V=\frac{m}{d}=\frac{50g}{0.76\frac{g}{dm^3}}\approx65.79dm^3

 

Odp.: Należy rozpuścić 65.79dm³ amoniaku.

 

 

Zadanie 4.

 

m_{s}=36.6g\\ m_{r}=100g+36.6g=136.6g\\\\ C_{p}=\frac{36.6g*100\%}{136.6g}\approx26.79\%

 

Odp.: Nasycony roztwór w tej temperaturze ma stężenie ok. 26.79%.

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

1 5 1