Odpowiedzi

2010-01-08T21:47:27+01:00
Ja zrozumiałam to w ten sposób:

2 razy 5 oczek inaczej chyba się nie da. Dziwne zadanie.
2010-01-08T21:56:36+01:00
Jeżeli suma oczek ma być równa co najmniej 10, to interesują nas sytuacje, w których suma ta równa jest 10, 11 lub 12
1) suma s = 10
możliwe wyniki rzutu dwukrotnego kostką to (rozróżniając kolejność wyrzucania):
4,6 - prawdopodobieństwo p=?
liczymy: 1/6 że wypadnie 4 i 1/6 że wypadnie 6 czyli p=1/6*1/6=1/36
5,5 p=1/36 zupełnie jak wyżej
6,4 p=1/36
ogólnie mamy w tym przypadku prawdopodobieństwo q1=3*1/36=1/12
2) suma s = 11
możliwe wyniki to
5,6 p=1/36
6,5 p=1/36
zatem q2=2*1/36=1/18
3) suma s = 12
możliwe tylko gdy wypadnie 6,6 p=1/36
czyli q3=1/36

Odpowiedź do zadania: prawdopodobieństwo, że suma wynosi co najmniej 10 jest równe q1+q2+q3=(1/12)+(1/18)+(1/36)=(3+2+1)/36=6/36=1/6