Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T22:11:55+01:00
Ogólnie liczbę zespoloną zapisujemy jako z=a+ib, więc tu mamy
z=√3-i czyli a=√3, b=1
liczymy moduł liczby zespolonej:
|z|=√(a²+b²)=√((√3)²+1²)=√4=2
oznaczmy przez φ argument naszej liczby
sinφ=b/|z|=1/2
cosφ=a/|z|=√3/2
wynika stąd, że φ=(π/6)+2kπ, k całkowite
postać trygonometryczna liczby zespolonej:
z=|z|(cosφ+isinφ)=2(cos((π/6)+2kπ)+isin((π/6)+2kπ))