Odpowiedzi

2010-01-08T21:56:31+01:00
Przyczyny:
- przewrót polityczny, ustrojowy i społeczny w Anglii, doprowadził do przejściowego obalenia monarchii i wprowadzenia systemu republikańskiego
- burzliwy rozwój gospodarczy Anglii w XVI i początku XVII w.,
- dążenie panującej dynastii Stuartów do rządów absolutystycznych.

Przebieg:
W latach 1629-1640 Karol I rządził bez parlamentu, wprowadził m.in. podatki sprzeczne z prawem, które wywołały żywiołowy opór. Równocześnie narastał konflikt religijny, purytanie oskarżyli króla o sympatie prokatolickie. Usiłowanie wprowadzenia anglikańskiej hierarchii kościelnej do Szkocji spowodowało wybuch powstania (1637).

Wojska Karola I zostały pobite. Nie mając pieniędzy na kontynuowanie wojny, król zwołał parlament (Krótki Parlament), który miał uchwalić podatki na ten cel, jednak wobec opozycji posłów rozwiązał go. Wkrótce zwołał nowy, tzw. Długi Parlament, w którym miała przewagę opozycja purytańska.

Skutki:
- Stuartowie odzyskali możliwość powrotu na tron po pójściu na wiele ustępstw, m.in. wyrzeczenia się dążenia do władzy absolutnej.
- Karol II wrócił na tron w r. 1660 i cofnął większość postanowień rewolucjonistów.
- w r. 1689 przyjęto ustawę gwarantującą przewagę parlamentu nad monarchią, co dało początek demokracji parlamentarnej
21 4 21