1.Gospodarz musiał przewieźć przez rzekę wilka, kozę i kapustę. Łódka była tak mała, że mogła pomieścić tylko gospodarza i tylko jedno z tych trojga. Jeśli gospodarz zostawiłby wilka z kozą, a zabrał kapustę, wilk pożarłby kozę. Jeśliby zabrał wilka a zostawił kozę i kapustę, koza zjadłaby kapustę. Jak sobie poradził sprytny gospodarz?
PS. Zadanie o wilku, kozie i kapuście pochodzi z VIII wieku, więc liczy sobie 1200 lat.

2. Ponumeruj wierzchołki sześcianu liczbami od 1 do 8, tak aby sumy liczb na każdej ścianie były równe.

3. Pewna liczba ma cztery dzielniki, których suma wynosi 176. Znajdź tę liczbę, jeśli wiadomo że suma jej cyfr wynosi 12.
Wzkazówka: Co wynika z faktu że suma cyfr tej liczby wynosi 12?

4. Obwód czworokąta PRST jest pięć razy większy od długości przekątnej RT. Obwód trójkąta PRT jest równy 40, a obwód trójkąta RST jest równy 23. Jaką długość ma przekątna RT?

5. Czy to potrafisz?
a) za pomocą pięciu jednakowych cyfr napisz 14
b) za pomocą czterech trójek napisz 34
c) za pomocą wszystkich cyfr układu dziesiętnego napisz 1.

6.Adaś kupił mydło takiego kształtu, że przy zmydlaniu zmniejszało się ono, zachowując swój kształt. Po tygodniu równomiernego używania mydła zauważył, że ma ono dwa razy mniejsze rozmiary, niż były na początku. Ile dni będzie mógł się myć tym mydłem?

7. Sen miałem dziwny. A tak to było:
W tłumnie kosmitów na runku stałem
Dwieście ich oczu na mnie patrzyło,
Ale zarysów ciał nie widziałem.
Wtem usłyszałem- Hej, Ziemianinie,
Zadam ci teraz trudne pytanie.
Musisz się spieszyć bo gdy nom minie,
Chcemy gotowe mieć rozwiązanie.
Kilku z nas ma, jak ty, oczu parę.
O siedmiu więcej ma ich dwie pary
A czworo oczu ponad twą miarę
Mam ja, ma brat mój i ojciec stary.
Połowę grupy już omówiłem.
Reszta mych druhów ma oko jedno.
Z jak liczną grupą tutaj przybyłem?
Spróbuj obliczyć nim gwiazdy zbledną.
Wzkazówka: Kilku kosmitów, którzy mają parę poczu oznacz x i ułóż równanie, w którym dodaje się do siebie oczy wszystkich kosmitów.

8. Zestawiono bryłę z 27 białych sześcianów jednakowej wielkości., Bryłę tę następnie pomalowano na klor czerwony. Przy rozrzucaniu jej okazało się, że znalazły się sześciany-całkiem białe, - mające tylko jedną ścianę pomalowaną, - mające dwie ściany pomalowane, oraz takie które miały 3 ściany pomalowane. Ile było sześcianów całkiem białych? Ile było o jednej ścianie czerwonej? Ile o dwóch ścianach czerwonych?
Ile o trzech ścianach czerwonych?
Daję NAJ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T22:24:36+01:00
1. Gospodarz przewozi kozę, następnie wraca po wilka. Następnie zabiera kozę z powrotem, zostawia ją na brzegu, odwozi kapustę i wraca po kozę.

2. Podstawa dolna przedni prawy róg od przodu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara : 8,1,6,3
Podstawa górna - przedni prawy róg jako pierwszy dalej zgodnie ze wskazówkami zegara 2, 7, 4, 5
Łączna suma każdej ściany 18
I ściana 8, 1, 7,2
II ściana 1, 7, 4, 6
III ściana 6,4, 5, 3
IV ściana 3,8,2,5
podstawa górna 2,7, 4,5,
dolna 8,1,6,3

4. RT=9
obliczyłam z równania
63-2RT=PRST
PRST=5RT

5.
a) 2,8+2,8+2,8+2,8+2,8=14
b) 33+3/3
c) nie potrafię

6. Myślę, że kolejne 7 xd

7. Nie wiem.

8. 8 z trzeba ścianami czerwonymi
12 z 2 ścianami czerwonymi
6 z 1 ścianą czerwoną
1 cały biały

Przepraszam, że nie ma wszystkich, ale nie dam rady.
1 5 1