Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-08T22:01:00+01:00
Dzieje Jacka Soplicy poznajemy stopniowo, we fragmentach. Pierwszą odsłonę stanowi historia opowiedziana przez Gerwazego Hrabiemu, kolejnych informacji dostarcza nam sam narrator, a w końcu sam Jacek Soplica odsłania swoje losy podczas spowiedzi. Jacek to początkowo pewny siebie szlachcic, cieszący się w okolicy niebywałą popularnością i posłuchem. Cieszy się sympatią samego Stolnika, który chętnie gości go w swoim domu. Jednak nie chce zgodzić się na jego małżeństwo ze swoją córką Ewą. Odrzucony kochanek żeni się z niekochaną dziewczyną, z którą ma syna Tadeusza, jednak urażona duma nie pozwala zapomnieć o doznanym upokorzeniu. Okazja do zemsty nadarza się, gdy wojska rosyjskie oblegają zamek Stolnika. Znajdujący się w pobliżu Jacek zabija Horeszkę. Jednak dręczony wyrzutami sumienia popada w alkoholizm a w końcu ucieka za granicę, zostawiając syna pod opieką brata Sędziego, gdyż żona Jacka zmarła. Poza granicami kraju Soplica próbuje odkupić swoje winy walcząc z w szeregach armii napoleońskiej, a wreszcie, jako tajny emisariusz, nierozpoznany przez dawnych kompanów, zakonnik bernardyn powraca na Litwę, by przygotować tam powstanie przeciwko Rosjanom. Jacek otacza także opieką córkę ukochanej Ewy – Zosią, którą oddaje na wychowanie Telimenie i daje środki na jej utrzymanie. Niestety spiskowej działalności księdza Robaka przeszkadzają prywatne interesy dwóch zwaśnionych rodzin: Stolników i Horeszków. Podczas rozgrywającej się bitwy między Rosjanami a szlachtą, ksiądz Robak zostaje ciężko ranny. Na łożu śmierci wyznaje całą prawdę o sobie Gerwazemu i, uzyskawszy od niego przebaczenie, umiera.