Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T22:37:28+01:00
Chrześcijańskie świadectwo

Świadomi wielkich wyzwań, jakie integracja kontynentu europejskiego stawia przed każdym chrześcijaninem, winniśmy być przygotowani na to, że nasza obecność w warunkach nowej jakościowo Europy wymagać będzie od nas bardzo wiele. W pluralistycznej Europie staniemy bowiem jako autentyczni świadkowie Chrystusa. Przyszły jej los z pewnością zależeć będzie od jakości tego świadectwa, do którego wzywa nas dziś Opatrzność.

Jesteśmy przekonani, że w procesie jednoczenia Europy nie może zabraknąć także świadectwa Kościoła znad Wisły. Zgodnie ze słowami Jana Pawła II, pragniemy "ofiarować Europie nasze przywiązanie do wiary, nasz natchniony religijnością obyczaj, duszpasterski wysiłek biskupów i kapłanów, i zapewne wiele jeszcze innych wartości, dzięki którym Europa mogłaby stanowić organizm pulsujący nie tylko wysokim poziomem ekonomicznym, ale także głębią życia duchowego" (Jan Paweł II do Konferencji Episkopatu Polski, Kraków, 8 czerwca 1997). Jesteśmy świadomi, że mamy wiele do dania Europie i nie możemy się przed tym zamykać.

Debata w Konwencie Europejskim, podczas której przedstawiciele obecnych i przyszłych państw członkowskich po raz pierwszy mogą wspólnie wpływać na przyszłość Unii Europejskiej, jest szansą dla nas wszystkich, abyśmy mogli razem określić wartości i cele naszego wspólnego projektu przyszłej konstytucji. Uważamy, że w preambule do konstytucji europejskiej powinien znaleźć się zapis odnoszący się do religijnego i kulturowego dziedzictwa Europy. Europejczycy powinni czuć się odpowiedzialni w sumieniu przed Bogiem i ludźmi za przyszłe losy Starego Kontynentu. Preambuła konstytucji Rzeczypospolitej Polski może być dobrym wzorcem do naśladowania.

Wartością dziedzictwa europejskiego jest bez wątpienia humanizm wyrosły i zakorzeniony w chrześcijańskim personalizmie. Dlatego apelujemy, aby akty prawne zjednoczonej Europy gwarantowały poszanowanie nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, ochronę życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, wspierały małżeństwo oparte na trwałym związku mężczyzny i kobiety oraz rodzinę rozumianą jako podstawową komórkę i fundament zdrowego społeczeństwa. Zwracamy się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie rezolucji wzywających do wprowadzenia w UE swobody aborcji oraz zrównania konkubinatów, w tym związków osób tej samej płci, z małżeństwem, a także o rezygnację z finansowania aborcji w krajach trzeciego świata z funduszy UE.

W imię konsekwentnego respektowania zasady pomocniczości uważamy za niezbędne zagwarantowanie autonomii ustawodawstwa krajowego państw członkowskich w dziedzinie moralności i kultury. Jednoznacznie wspieramy działania podejmowane obecnie na rzecz zagwarantowania takiej suwerenności narodu polskiego - najlepiej w formie dwustronnego protokołu - podkreślając, że jednostronna deklaracja zaproponowana przez Rząd RP jest niewystarczająca.

Doceniając znaczenie wolności, zwłaszcza wolności religijnej, oczekujemy, że Unia Europejska zagwarantuje jej przestrzeganie w wymiarze indywidualnym, społecznym i strukturalnym. Za konieczne uważamy zagwarantowanie autonomii i respektowanie prawnego statusu Kościołów i wspólnot religijnych, jaki posiadają one w ustawodawstwach państw narodowych. Za niezbędne uważamy również traktowanie wspólnot religijnych jako partnerów dialogu strukturalnego.

W tych dniach w sposób szczególny wspieramy modlitwą wysiłki Ojca Świętego na rzecz pokojowego rozwiązania istniejących napięć w Iraku i na Bliskim Wschodzie.

Stojąc przy grobie św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika - patrona niepodzielonego Kościoła Wschodu i Zachodu, gotowi jesteśmy podjąć jego dziedzictwo duchowe. Pragniemy odpowiedzieć na apel papieża Jana Pawła II, który nieustannie wzywa do odpowiedzialność za przyszły kształt Europy i włączyć się czynnie w realizację budowania jej duchowego wymiaru.

Jako Polacy, Europejczycy i chrześcijanie nie lękajmy się tego zadania.
2 5 2
2010-01-08T22:39:45+01:00
Ponieważ okupacja Watykanu liczy sobie w nasze ojczyźnie już 1000 lat, a na zachodniej części naszego kontynentu grubo więcej, to o świadectwa jej obecności nietrudno. Zwróć uwagę na kościoły. Budowane zazwyczaj w najwyższym miejscu w okolicy mają obecnością swoją przypominać stale o fakcie "kto tutaj rządzi". To jest też jak stwierdził jeden z inteligentnych dyskutantów przemyślenie typowe dla stada wron. Która wyżej siedzi i głośniej kracze, to jest ważniejsza i ma więcej racji.
Jeśli w Twojej okolicy znajduje się jakiś zamek, to będzie on też r reguły świadectwem tejże kultury. Jednym z najbardziej budujących przykładów kultury chrześcijańskiej w zestawieniu z kultura mauretańską są położone obok siebie na wzgórzu Alhambra pod Grenadą dwie rezydencje - mauretański pałac kalifów i zamek królów chrześcijańskich. Pałac kalifów sprzed 1000 lat jest koronkową, wyrafinowaną i już w tym czasie klimatyzowaną budowlą. Zamek królów chrześcijańskich wygladem swoim przypomina natomiast bunkry Hitlera spod Kętrzyna. To piękny i budujący przykład cudnego wpływu kultury chrześcijańskiej na architekturę.
Chrześcijańskie społeczeństwa wczesnego średniowiecza wychowywane były w duchu rycerskim. Od szczenięcia wpajało się chłopaczkom, żeby zabijali się nawzajem. Dawało im sie mieczyki i tarcze i uczyło zabijać jedno drugiego. Bardzo typowy i piękny przykład kultury chrześcijańskiej, który w formie kretyńsko pojmowanego patriotyzmu przetrwał do czasów najnowszych. Oczywiście duchowieństwo podżegało tylko sprytnie walczące strony, podlizując się następnie zwycięzcy.
Gdybyś w najbliższej okolicy napotkał jakiś klasztor, to oczywiście może być on wspaniałym przykładem świadectwa tejże niezrównanej w swojej doskonałości kultury. W klasztorach takich gromadziły sie od stuleci bandy nierobów i zboczeńców i pod pozorem odprawiania jakichś guseł i zabobonów wykorzystywały okoliczną ludność, każąc jej się utrzymywać i żyjąc sobie błogo w nieróbstwie.
Cesarz Napoleon Bonaparte przerwał w krajach podległych Cesarstwu niestety tą błogą idyllę. Rozpędził bandy nierobów na cztery wiatry, a klasztory przekazał na inne, pożyteczniejsze cele.
To mógłby z grubsza być pierwszy rozdział referatu na temat świadectw kultury chrzescijańskiej w Europie.
Jeśli chciałbyś coś jeszcze, to napisz. Pozdrawiam kulturowo.
3 2 3