Zapisz wyrazenia wedlug podanych przepisow i doprowadz je do najprostszej postaci.
a) -n jest liczba naturalna
-dodaj do niej kolejna liczbe naturalna
-pomnoz wynik przez 3
-odejmij 3 i wszystko podziel przez 6
b) -m jest liczba naturalna
-oblicz jej dwukrotnosc i trzykrotnosc
-dodaj te liczby
-wynik podziel przez 10

2

Odpowiedzi

2010-01-08T22:52:15+01:00
A) n+1 - kolejna liczba naturalna
n+n+1=2n+1
(2n+1)*3=6n+3
6n+3-3=6n
6n:6=n

W jednym zapisie:
{[(n+n+1)*3]-3}:6=n

b)2m - dwukrotność liczby m
3m - trzykrotność liczby m
2m+3m=5m
5m:10=0,5m

W jednym zapisie:
(2m+3m):10=0,5m
22 4 22
2010-01-08T22:52:57+01:00
A)
n+n+1=(2n+1)3
6n+3 -3
6n/6
n
b)
m
2m+3m
5m/10
0,5m
10 4 10