Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T22:46:17+01:00
Materia w ekosystemie krąży zmieniając tylko swoją postać. Producenci dzięki przeprowadzanej fotosyntezie przekształcają prostą materię nieorganiczną w złożoną materię organiczną bogatą w energię. Ta złożona materia organiczna (biomasa) przechodzi przez łańcuch pokarmowy od producentów przez konsumentów do reducentów, Które ponownie zamieniają obumarłą materię organiczną w prostą materię nieorganiczną (co2, H2O).
Natomiast energia przez ekosystem przepływa ponieważ przechodząc z jednego poziomu troficznego na drugi (np. wtedy gdy krowa jako konsument I rz. zjada trawę jako producenta) część energii zawartej w zjadanej materii jest zużywana przez dany poziom troficzny na utrzymanie się przy życiu i w czasie tej przemiany część energii rozprasza się też w postaci ciepła (II zasada termodynamiki). Dla następnego poziomu troficznego jest już dostępna mniejsza ilość energii niż dla poprzedniego. Konsumenci końcowi (drapieżniki) stanowią zatem pod wzgldem liczebności najmniejszą grupę, najwięcej pod względem liczebności będzie zatem producentów.
Gdyby nie proces fotosyntezy przeprowadzany przez producentów, zapas energii w ekosystemie szybko by się wyczerpał. Straty energii są uzupełniane właśnie dzięki fotosyntezie. Dlatego też ekosystem jest termodynamicznym układem otwartym, to znaczy takim, który może jedynie nieprzerwanie funkcjonować p[rzy dostarczaniu energii z zewnętrz (fotosynteza - zamiana energii słonecznej na energię wiązań chemicznych).


2 4 2