Odpowiedzi

2010-01-08T22:56:56+01:00
* kości głowy
o kości mózgoczaszki
+ kość czołowa
+ kość ciemieniowa prawa i lewa
+ kość potyliczna
+ kość skroniowa prawa i lewa
+ kość klinowa
+ kość sitowa
+ ściana przednia
+ łuska kości czołowej
+ ściana tylna
+ ściana boczna
+ sklepienie
+ podstawa
o kości twarzoczaszki
+ kość nosowa parzysta
+ kość szczękowa
+ kość jarzmowa
+ kość łzowa
+ kość sitowa
+ przegroda nosowa
+ lemiesz
+ żuchwa
+ oczodół
+ kość klinowa
+ kość czołowa
+ podniebienie kostne
+ łuska kości potylicznej
+ kość ciemieniowa
+ łuska kości skroniowej
+ kość klinowa
+ kość skroniowa
+ kość potyliczna
o kosteczki słuchowe
+ młoteczek
+ kowadełko
+ strzemiączko
o stawy:
+ staw skroniowo-żuchwowy
o zobacz też:
+ szew
+ ciemiączko
+ ciemiączko przednie
+ trzon żuchwy
+ gałąź żuchwy
+ wyrostek kłykciowy
+ wyrostek zębodołowy
+ ząb
+ jama nosowa

* kości tułowia
o kręgosłup: Liczba kręgów jest różna w zależności od przynależności systematycznej kręgowca. Człowiek ma 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych, 5 kręgów krzyżowych i 3 do 5 kręgów ogonowych, a więc od 32 do 34 kręgów.
+ kręgi szyjne [A]
+ kręgi piersiowe [C]
+ kręgi lędźwiowe [D]
+ kręgi krzyżowe [E]
+ kręgi guziczne (ogonowe) [F]
+ kość guziczna
o klatka piersiowa
+ żebra
# żebra wolne
# żebra rzekome
# żebra prawdziwe [K]
+ mostek
+ rękojeść mostka
+ trzon mostka
+ wyrostek mieczykowaty
o zobacz też:
+ krzywizna szyjna
+ krzywizna piersiowa
+ krzywizna lędźwiowa
+ krzywizna krzyżowo-guziczna
+ chrząstka żebrowa
+ łuk żebrowy

* kości kończyny górnej
o obręcz kończyny górnej– obręcz kończyny górnej ma tylko jeden staw, którym łączy się z pozostałą częścią szkieletu. Jest nim staw mostkowo-obojczykowy (łac. articulatio sternoclavicularis).
+ łopatki (łac. scapula) [L]
+ obojczyk (łac. clavicula) [B]
+ łopatka
+ obojczyk
+ ramię [M]
+ przedramię
+ kość promieniowa
+ kość łokciowa
+ ręka
o nadgarstek
+ kość łódeczkowata
+ kość księżycowata
+ kość trójgraniasta
+ kość grochowata
+ kość czworoboczna większa
+ kość czworoboczna mniejsza
+ kość główkowata
+ kość haczykowata
o kości śródręcza
+ kciuk
+ palec wskaziciel
+ palec pośrodkowy
+ palec obrączkowy
+ palec najmniejszy
+ paliczki
+ paliczek bliższy
+ paliczek dalszy
o stawy
+ staw ramienny
+ staw łokciowy
+ staw promieniowo-nadgarstkowy
o zobacz też:
+ wyniosłość nadgarstka promieniowa
+ wyniosłość nadgarstka łokciowa
+ kanał nadgarstka

* kości kończyny dolnej
o obręcz kończyny dolnej
+ miednica [J]
+ kość miedniczna
+ miednica większa
+ miednica mniejsza
+ kość kulszowa [H]
+ spojenie łonowe [G]
+ kość udowa
+ goleń
+ stopa
+ kość udowa [I]
+ kość piszczelowa
+ kość strzałkowa
+ rzepka
o kości stopy
+ kości stępu
# kość skokowa
# kość piętowa
# kość łódkowata
# kość sześcienna
# kości klinowe
+ kości śródstopia
+ kości palców
# paluch
4 3 4
2010-01-08T22:59:22+01:00
* kości głowy
kości mózgoczaszki
+ kość czołowa
+ kość ciemieniowa prawa i lewa
+ kość potyliczna
+ kość skroniowa prawa i lewa
+ kość klinowa
+ kość sitowa
+ ściana przednia
+ łuska kości czołowej
+ ściana tylna
+ ściana boczna
+ sklepienie
+ podstawa
kości twarzoczaszki
+ kość nosowa parzysta
+ kość szczękowa
+ kość jarzmowa
+ kość łzowa
+ kość sitowa
+ przegroda nosowa
+ lemiesz
+ żuchwa
+ oczodół
+ kość klinowa
+ kość czołowa
+ podniebienie kostne
+ łuska kości potylicznej
+ kość ciemieniowa
+ łuska kości skroniowej
+ kość klinowa
+ kość skroniowa
+ kość potyliczna
kosteczki słuchowe
+ młoteczek
+ kowadełko
+ strzemiączko
stawy:
+ staw skroniowo-żuchwowy


* kręgi szyjne
* kręgi piersiowe
* kręgi lędźwiowe
* kręgi krzyżowe
* kręgi guziczne (ogonowe)
* kość guziczna

klatka piersiowa

* żebra
żebra wolne
żebra rzekome
żebra prawdziwe
* mostek
* rękojeść mostka
* trzon mostka
* wyrostek mieczykowaty* krzywizna szyjna
* krzywizna piersiowa
* krzywizna lędźwiowa
* krzywizna krzyżowo-guziczna
* chrząstka żebrowa
* łuk żebrowy

*
o obręcz kończyny górnej– obręcz kończyny górnej ma tylko jeden staw, którym łączy się z pozostałą częścią szkieletu. Jest nim staw mostkowo-obojczykowy
+ łopatki
+ obojczyk
+ łopatka
+ obojczyk
+ ramię
+ przedramię
+ kość promieniowa
+ kość łokciowa
+ ręka
nadgarstek
+ kość łódeczkowata
+ kość księżycowata
+ kość trójgraniasta
+ kość grochowata
+ kość czworoboczna większa
+ kość czworoboczna mniejsza
+ kość główkowata
+ kość haczykowata
kości śródręcza
+ kciuk
+ palec wskaziciel
+ palec pośrodkowy
+ palec obrączkowy
+ palec najmniejszy
+ paliczki
+ paliczek bliższy
+ paliczek dalszy
stawy
+ staw ramienny
+ staw łokciowy
+ staw promieniowo-nadgarstkowy

+ wyniosłość nadgarstka promieniowa
+ wyniosłość nadgarstka łokciowa
+ kanał nadgarstka

* kości kończyny dolnej
obręcz kończyny dolnej
+ miednica [J]
+ kość miedniczna
+ miednica większa
+ miednica mniejsza
+ kość kulszowa [H]
+ spojenie łonowe [G]
+ kość udowa
+ goleń
+ stopa
+ kość udowa [I]
+ kość piszczelowa
+ kość strzałkowa
+ rzepka
kości stopy
+ kości stępu
# kość skokowa
# kość piętowa
# kość łódkowata
# kość sześcienna
# kości klinowe
+ kości śródstopia
+ kości palców
# paluch
stawy:
+ staw krzyżowo-biodrowy
+ staw biodrowy
+ staw kolanowy
+ staw skokowo-goleniowy

+ sklepienie stopy
+ podeszwa
+ płaskostopie2 3 2
2010-01-08T23:06:29+01:00
Od góry:
1)czaszka składa się z :
a)mózgoczaszki
-k.(kość)czołowa
-k-klinowa
-k.ciemieniowa
-K SKRONIOWA
-k potyliczna
b)trzewioczaszki
-k nosowa
- k jarzmowa
-szczęka
- żuchwa
2)Kręgosłup składa się z odcinków:
-szyjny(7 kręgów)
-piersiowy(12 kręgów)
-lędżwiowy(5 kręgów)
-krzyżowy(5 kręgów)
-ogonowy(z 4 lub 5 zrośniętych ze sobą kręgów)
3)Klatka piersiowa składa się z:
-mostka
-7 par żeber prawdziwych
-3 par żeber żekomych
-2 pary żeber wolnych
4)kończyny górne składają się z:
-obojczyków
-łopatek
-kości ramiennych
-kości promieniowych
-kości łokciowych
-kości nadgarstka
-kości śródręcza
-paliczków
5)Miednica składa się z:
-kości biodrowej
-kości kulszowej
-kości łonowej
6)kończyny dolne składają się z:
-kości udowych
-rzepek
-kości piszczelowych
-kości strzałkowych
-kości stępu
-kości śródstopia
-paliczków
LICZĘ NA NAJ! :))
4 4 4