Zad.1)Jak zmieni się siła tarcia gdy:
a) nacisk na powierzchnię wzrośnie dwa razy
b) współczynnik tarcia zmniejszy się trzykrotnie po posmarowaniu powierzchni woskiem
zad 2.)Oblicz moc urządzenia, które w ciągu czasu 2 minuty wykonuje pracę 240 kJ
zad 3.)Oblicz energię potencjalną ciała o masie 100kg znajdującego się na wysokości 4 metry nad ziemią. Przyspieszenie ziemskie wynosi g =10m/s2

2

Odpowiedzi

2010-01-08T23:09:23+01:00
1) Wzór na siłę tarcia: Ft=Q x Mi

Z tego wynika: a) Ft = Q x Mi = M x g x Mi
Po zwiększeniu: Ft = 2M x g x Mi = 2(M x g x Mi)
Odp: Siłą tarcia zwiększy się dwukrotnie
b) Ft = Q x Mi
Po zmniejszeniu współczynnika: Ft = Q x 1/3 Mi = 1/3(Q x Mi)
Siła tarcia zmniejszy się trzykrotnie.
2) 2 minuty = 120s, 240kJ = 240000J moc P = W x T
P = W x T = 240000J x 120s = 28800000J x s = 28800000W = 28,8MW
3) Energia potencjalna Ep = m x g x h
Ep = 100kg x 4m x 10 m/s2 = 4000J = 4kJ
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T23:19:19+01:00
1.
Współczynnik tarcia f=T/N (iloraz siły tarcia do nacisku)
T=fN
a)Jeśli N wzrośnie 2 razy, to tarcie tyle samo.
b)Jeśli f zmaleje 3 razy, to siła tarcia T tyle samo

2.
W=240kJ
t=2 min=120s
P=W/t=240kJ/120s=2kW=2000W

3.
m=100kg
h=4m
g=10m/s2
Q=mg - ciężar ciała
E=Qh=mgh=100kg*10m/s2*4m=4000 [kg*m/s2*m=N*m=J]=4kJ