Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2011-11-19T19:33:22+01:00

[akapit] Myślę, że tolerancja we współczesnym świecie jest ogromną słabością. Pozwolę sobie przytoczyć argumenty, które potwierdzą moją tezę.
[akapit] Pierwszym argumentem jest to, że młodzież nie potrafi zaakceptować innych. Uważają, że jeżeli ktoś posiada mniejsze dobra materialne jest od nich gorszy i nie należy utrzymywać z nim kontaktu.Jest to bardzo przykre i niestosowne. Uczniowie nie potrafią tego zrozumieć jak wielki sprawiają ból takim ludziom. Osoby posiadające mniejszą ilość pieniędzy nie są od nas gorsi. Należy to zrozumieć. Każdy potrafi tylko chwalić się tym co posiada. Nie o to chodzi w życiu. Trzeba kierować się sercem. Istnieje przysłowie, które mówi o tym, że "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". Jak najbardziej się z tym zgadzam. Nie patrzy się wtedy na to jak się ubieramy. Ważne jest to co ma się w duszy.Koniecznie trzeba wziąć pod uwagę to, że nie można takim osobom ubliżać. Jest to dla nich ogromny cios. W szkołach bardzo często dzieci się wyśmiewają z tego, że ktoś ma gorsze buty, czy kurtkę. Nie każdy jest zdolny do tego aby mieć wspaniałą pracę i zarabiać dużo pieniędzy. 
[akapit] Kolejnym argumentem są ludzie niepełnosprawni. Sprawcą nietolerancji również bywa tutaj młodzież. Wyśmiewają się z osób chorych, upośledzonych. Taka stworzyła ich natura i nikt nie mógł temu zapobiec. Takim ludziom należy pomagać i otaczać ich opieką. Brać pod uwagę to, że są chorzy i są tego świadomi i nie życzą sobie takiego zachowania względem nich. Akceptować powinno się każdego człowieka. Niezależnie od tego jakiej jest rasy, jakim mówi językiem i czy jest chory, czy zdrowy. Liczy się wnętrze , nie to jak wygląda i jak się ubiera. Rozum jest tutaj jak najbardziej ważny. Chorych nie należy lekceważyć. Trzeba im pomagać w każdy możliwy sposób. Wtedy poczuliby się potrzebni temu światu. Wiedzieliby, że mają dla kogo i po co żyć. 
[akapit] Następnym argumentem mogą być wojny na świecie. Niemcy nie tolerowali Polaków. Pragnęli zagarnąć nasze ziemie i terytoria, nie zważając na to co o tym myślimy. Był to ich cel. Nie potrafili nas Polaków zaakceptować. Liczyły się dla nich tylko zagarnięte ziemie. Inni zaborcy dążyli do tego samego. Aby odebrać nam ziemie i aby Polska zniknęła z mapy. Nie liczyli się z tym, że zabierają nam ojczyznę. To nie było dla nich ważne, nie interesowali się tym. 
[akapit] Reasumując wszystkie argumenty powyżej przeze mnie wymienione stwierdzam, iż tolerancja jest słabością we współczesnym świecie. Takie są moje poglądy na ten temat.

Sprawdź, czy masz szanse być bogatym.
137 2 137