Odpowiedzi

2010-02-19T13:56:44+01:00
2%= 0,02
1000 zl.
12 miesięcy, kapitalizacja po każdym miesiącu

są 2 sposoby rozwiązania tego zadania...
I sposób (dłuższy):
obliczanie od każdej kwoty co miesiąc odsetek.

II sposób (o wiele krótszy):
ze wzoru... i ja obliczę wzorem:

Sn= 1000•(1+0,02)¹²

Sn- kwota z odsetkami
1000- kwota początkowa
0,02- procent
¹²- ilość miesięcy

i obliczamy pamiętając o kolejności wykonywania działań:
Sn= 1000•(1+0,02)¹²
Sn= 1000•(1,02)¹²
Sn= 1000•1,268241794562545318301696
Sn= 1268,25

1268,25-1000=268,25 zl.
Odp: Odsetki wynoszą 268,25 zl.

pozdrawiam ;)
ps: to jest dobrze, bo wzór wzięłam z zeszytu do ekonomiki ;)
5 2 5