Odpowiedzi

2010-01-09T00:55:16+01:00
Mech torfowiec jest bardzo jednorodny. Ma gametofit w postaci łodyżki tworzącej liczne boczne odgałęzienia, szczególnie w szczytowej części, gdzie łodyżki boczne tworzą tak zwaną główkę. Gametofit odznacza się nieograniczonym wzrostem; jego część szczytowa jest żywa i zdolna do fotosyntezy, dolna część zamiera i ulega mineralizacji. Liczne drobne listki zbudowane są z leżących na przemian dwóch rodzajów komórek - żywych (zdolnych do fotosyntezy) i martwych (magazynujących wodę). Sporofit ma bardzo krótką setę (pojedynczą, nierozgałęzioną łodyżkę), ale jest wyniesiony na trzonku wytworzonym przez gametofit. Zarodnia nie jest chroniona czepkiem.
Dzięki swej specyficznej budowie anatomicznej torfofce potrafią znakomicie chłonąć i magazynować wodę. Rosnąc w rozległych skupiskach, zwanych mszarami, są podstawowymi roślinami tworzącymi torfowiska.
156 4 156