1}Liczba x jest o 3 większa od liczby y
2} Trzecia cześć liczby y jest o 5 mniejsza od połowy liczby z
3} liczba o 10 większa od x jest równa liczbie o 7 mniejsza od y
4} Liczba o 1 większa od t stanowi 1/5 liczby x


Zapisz zadania w postaci równań.

3

Odpowiedzi

2010-01-08T23:49:10+01:00
1. x= 3+y
2. 1/3 y =1/2 z - 5
3. x+10= y-7
4. t+1=1/5x
5 3 5
2010-01-08T23:49:24+01:00
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-08T23:49:40+01:00
1}Liczba x jest o 3 większa od liczby y

x = y + 3

2} Trzecia cześć liczby y jest o 5 mniejsza od połowy liczby z

⅓*y = ½*z - 5

3} liczba o 10 większa od x jest równa liczbie o 7 mniejsza od y

x + 10 = y - 7

4} Liczba o 1 większa od t stanowi 1/5 liczby x

t + 1 = ⅕*x
4 3 4