Zad1:Uzupełnij zapisy słowne przebiegu reakcji wymiany.
a-chlor cynku+..........=...........+chlorek sodu
b-tlenek ołowiu (II)+...........=..........+tlenek węgla (IV)
c-.........+siarczek baru=siarczek potasu +........
d-tlenek wodoru+.........=tlenek magnezu +.......
e-węgiel +..........=żelazo+tlenek.......
zad2:Wpisz w podpukty 1,2,3,4,5,6,odpowiedniki a,b,c,d,e,f,g
Np:1-a,d,e.
1-azot
2-tlen
3-hel
4-tlenek wegla(IV)
5-neon
6-radon
a)podtrzymuje spalanie
b)od jego nazw pochodzi nazwa reklam świetlnych
c)powstaje po burzy
d)gaz szlachetny o najmniejszej gestosci
e)gazy szlachetne o najwiekszej gestosci
f)rosliny motylkowane pobieraja go z powietrza
g)jeden ze sprawcow efektu cieplarnego

1

Odpowiedzi

2010-01-09T00:13:01+01:00
Zadanie 1
a) chlorek cynku + sód = chlorek sodu + cynk
b) tlenek ołowiu ( II ) + węgiel = ołów + tlenek węgla ( IV )
c) potas + siarczek baru = siarczek potasu + bar
d) tlenek wodoru + magnez = tlenek magnezu + wodór
e) węgiel + tlenek żelaza = tlenek węgla + żelazo

zadanie 2
1 f
2 a
3 d
4 g
5 b
6 e