Odpowiedzi

2015-02-13T21:03:11+01:00
Pod nieobecność Zygmunta  Wazy w Szwecji Karol Sudermański dążył do odsunięcia go od władzy. W 1598 roku Zygmunt wyruszył do Szwecji z flotą 85 krętów i oddziałem  4 tysięcy zaciężnych.  Jednakże 9 września 1598 roku jego wojska zostały pokonane pod Linkoping. W wyniku rokowań ustalono, że spór rozstrzygnie Riksdag(parlament szwedzki). Ponieważ Zygmunt opuścił ponownie Szwecję, Karol rozprawił się z przeciwnikami i zajął wierne królowi Finlandię i Estonię, a zwołany w 1599 roku sejm pozbawił Zygmunta tronu. Król polski ogłosił wówczas przyłączenie Estonii do Rzeczypospolitej, zmieniając konflikt dynastyczny w wojnę międzypaństwową.