Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T08:58:45+01:00
[(½ - 1,5) : 2¹/₆ × 6]³ = (-1 : ¹³/₆ × 6)³ = (-1 : 13)³ = (⁻¹/₁₃)³ = ⁻¹/₂₁₉₇

Tu trzeba korzystać z własności trójkąta prostokątnego o kątach 60⁰ i 30⁰

a = 20
b = 20√3

P = a × b = 20 × 20√3 = 400√3 cm²
Obw. = 2a + 2b = 2 × 20 + 2 × 20√3 = 40 + 40√3 cm