1. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach :
bromek wapnia,
chlorek niklu(III)
azotan(V)żelaza(II)
siarczan(IV)cynku,
węglan potasu,
fosforan(V)sodu,
jodek magnezu,
siarczan(VI)srebra(I)

2. Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych:
FeI2
Al2(CO3)3
Sn(NO3)2
CrPO4
Ag2SO4
MnSO3
CuS
HgCl2
*te duże cyfry to mają byc w indeksie dolnym


2

Odpowiedzi

2012-10-31T08:47:39+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
 bromek wapnia --- CaBr2
 chlorek niklu(III) --- NiCl3
 azotan(V)żelaza(II) --- Fe(NO3)2
 siarczan(IV)cynku --- ZnSO3
 węglan potasu --- K2CO3
 fosforan(V)sodu --- Na3PO4
 jodek magnezu --- MgI2
 siarczan(VI)srebra(I) --- Ag2SO4

2)
 FeI2 --- jodek żelaza(II)
 Al2(CO3)3 --- węglan glinu
 Sn(NO3)2 --- azotan(V) cyny(II)
 CrPO4 --- fosforan(V) chromu(III)
 Ag2SO4 --- siarczan(VI) srebra(I)
 MnSO3 --- siarczan(IV) manganu(II)
 CuS --- siarczek miedzi(II)
 HgCl2 --- chlorek rtęci(II)

2012-10-31T09:12:35+01:00

1.
bromek wapnia : CaBr₂
chlorek niklu (III): NiCl₃
azotan (V) żelaza (II) : Fe(NO₃)₂
siarczan (IV) cynku : ZnSO₃
węglan potasu : K₂CO₃
fosforan (V) sodu : Na₃PO₄
jodek magnezu : MgI₂
siarczan (VI) srebra (I) : Ag₂SO₄

2.
FeI₂ - jodek żelaza (II)
Al₂(CO₃)₃ - węglan glinu
Sn(NO₃)₂ - azotan(V) cyny (II)
CrPO₄  - fosforan(V) chromu (III)
Ag₂SO₄ - siarczan(VI) srebra
MnSO₃ -  siarczan (IV) manganu (II)
CuS -  siarczek miedzi (II)
HgCl₂ - chlorek rtęci (II)

1 5 1