Odpowiedzi

2010-01-09T09:19:31+01:00
Kąt zewnętrzny wielokąta – to kąt przyległy do danego kąta wewnętrznego wielokąta.

Jeżeli dany kąt wielokąta nie jest wypukły, to nie istnieje kąt zewnętrzny do niego.


Kąt wewnętrzny wielokąta (kąt wielokąta) - kąt, na którego ramionach leżą dwa sąsiednie boki wielokąta i dla którego istnieje otoczenie wierzchołka takie, że wszystkie punkty kąta zawarte w tym otoczeniu są punktami wielokąta.

Wielokąty foremne mają wszystkie kąty wewnętrzne przystające, wzór na miarę takiego kąta w wielokącie foremnym o n bokach
43 4 43
2010-01-09T11:23:06+01:00
Kątem zewnętrznym trójkąta jest kąt przyległy do kąta wewnętrznego trójkąta. Jest on równy sumie 2 pozostałych kątów wewnętrznych trójkąta nie przyległych do tego kąta

12 1 12